Tillståndslösa invandrare | Sverigedemokraterna i Tomelilla

Tillståndslösa invandrare

Tillståndslösa

För att tydliggöra den prioritering som regeringen tillsammans med Miljöpartiet gör, och för att sätta fingret på den orättvisa som uppstår från och med den 1 juli, exemplifierar vi här nedan:

Illustrerat exempel:

  • Under en 12-månaders period nyttjar en svensk pensionär och en tillståndslös invandrare av samma ålder och vårdbehov den svenska sjukvården. Låt oss säga att de söker kontinuerlig vård för vanligt förekommande hjärt- och astmabesvär.
  • Båda besöker sjukvården 12 gånger (en gång per månad) under ett år för besvär med astma och hjärta.
  • Båda personerna tar sjukhustaxi till mottagningen vid 12 tillfällen.
  • Båda hämtar ut mediciner 12 gånger, en gång per månad.
  • Båda ligger inlagda på sjukhus (7 dygn) under året
  • Under året söker de också akut tandvård för tandvärk och för att laga två hål (1 undersökning plus 2 återbesök med reparativ åtgärd).

Av exemplet framgår att en pensionär som har levt hela sitt liv i Sverige kommer att betala 7490 kronor om året för den vård som personen behöver. För en invandrare som uppehåller sig illegalt i Sverige (så kallad papperslös) uppgår kostnaden till 1830 kronor. Den svenska pensionären tvingas således betala 5660 kronor mer.