Sverigedemokraternas budgetreservation 2016 | Sverigedemokraterna i Tomelilla

Sverigedemokraternas budgetreservation 2016

Ladda ner:

Sverigedemokraternas budgetreservation 2016

Sverigedemokraterna har i sitt budgetförslag valt att profilera sig främst genom att föreslå ett antal uppdrag och att förändra ett antal mål, medan vi tonat ner förslagen på förändringar gentemot budgetberedningens förslag för nästkommande år samt plan för de 2 efterkommande åren.

För Tomelilla kommun skulle en Sverigedemokratisk politik på alla nivåer ge stora positiva effekter även ekonomiskt, i ett längre tidsperspektiv än dessa 3 år. Våra förslag på uppdrag och förändringar av mål vore en bra start för att förverkliga vår vision om en välmående kommun med en god ekonomi och som följd av detta en god framtida välfärd för kommuninvånarna.

Sverigedemokraterna konstaterar att budgetberedningen med hjälp av kommunens tjänstemän gjort ett gott arbete, som Sverigedemokraterna gärna låter vara basen för vårt budgetförslag. Med de justeringar som vi föreslagit, finner vi att Sverigedemokraternas budgetförslag vore det bästa för Tomelilla kommun.

Vi drivs av kärlek_utan kanter