Sverigedemokraternas budget för Tomelilla 2018 | Sverigedemokraterna i Tomelilla

Sverigedemokraternas budget för Tomelilla 2018

Sverigedemokraternas budgetmotion för Tomelilla 2018.

Framförallt satsar vi på att göra kommunen tryggare med att avsätta pengar till två heltidstjänster för väktare. Vi tycker att väktarna bör ha ett preventivt syfte och inte som idag att kommunen sätter in väktare när något inträffat.

Även skolan vill vi göra lite tryggare genom att införa skolmormor/morfar.

Vi gör en storsatsning på svenskundervisning i skolan för att få upp betygen i just svenska. Kan man dessutom svenskan bättre har man lättare för att ta till sig de andra ämnena. Vår förhoppning är att skolbetygen ska gå upp även i andra ämne. Vi gör även som sexklövern och satsar på matematik i skolan.

Det vi drar in på i skolan är stora delar av hemspråksundervisningen, mycket resurser i hemspråksundervisningen går till andragenrationens invandrare i dag som har svenska som sitt naturliga språk. Med begränsade resurser tycker inte vi Sverigedemokrater att kommunen bör prioritera hemspråksundervisningen, utom där det är nödvändigt, det får föräldrarna själva betala för anser vi.

Busskort för 70+ ,budgeterar vi för inom kommunen samt ett busskort för gymnasieeleverna som gäller dygnet runt och på helger.

Inom vården budgeterar vi för att ha kvar de visstidsanställda, för att sjukskrivningar inte ska belasta vården negativt. Vi gör också en satsning på frivillig vaccination för de anställda inom vården, för att reducera sjukskrivningarna. Samt att vi avsätter pengar till en äldre- och handikappombudsman.

Somaliska kulturföreningen drar vi in bidraget för, skattebetalarna ska inte betala för att barn ska gå i koranskola. I dag pekas bland annat Tomelilla kommun ut internationellt för att betala till koranskola för barn. Vi gör även en satsning för att få fler flickor att idrotta.

En satsning på idrottshall istället för bollhall som är sexklöverns förslag i framtida investeringar, detta snappades upp av socialdemokraterna som även de tog med detta i sin budget.

Sverigedemokraterna är enda parti som sätter av pengar, 2 miljoner för sämre tider, i resultat och utjämningsreserven, fast det har skrivits annorlunda i tidningen.

Hela vår 27 sidiga budgetmotion kan Ni läsa här: Budget 2018 SD