SD utanför allt samarbete i nya fullmäktige | Sverigedemokraterna i Tomelilla

SD utanför allt samarbete i nya fullmäktige

Sossar och Moderater samarbetar i nya fullmäktige för att utestänga Sverigedemokraterna från vågmästarrollen. I valet fick S+V+MP 15 mandat, de borgerliga 19 mandat, SPI ett och SD 6. Upplagt för vågmästarroll för SD alltså. För att förhindra det kastar S och M alla sina ideologier överbord bara för maktens skull, och samarbetar, och får då 22 mandat. Egen majoritet, alltså. Övriga partier, utom SD, går samman i en valteknisk samverkan, tillsammans med vilden som sitter på SD:s ena mandat, och får då 14 mandat. 5 kvar för SD alltså.

Vid tillsättning av styrelser och nämnder räknas det proportionellt mot hur stora partierna är, OM de inte gått samman i samverkan. Då räknas deras totala antal mandat. Alltså 22 för majoriteten, 14 för oppositionen och 5 för SD. Ingen chans för oss alltså att få någon insyn i styrelser och nämnder såvida de inte består av minst 7 personer. Då kan de inte hindra oss att få in en man. Det innebär att i familjenämnden och vård och omsorgsnämnden som båda består av 7 man, har vi en man invald.

I kommunstyrelsen har vi två, tack vare att vilden valde att åka på semester vid valet av kommunstyrelse, vilket innebar att vi fick in en ersättare och helt plötsligt hade en röst mer än vi hade tidigare, och oppositionen en röst mindre. Rätt åt honom. Han hade nämligen blivit lovad en kommunstyrelseplats av oppositionen om han röstade med dem. Nu tog SD tillbaka vår rättmätiga plats där.

I övriga nämnder, styrelser och bolag har vi ingen insyn tack vare övriga partiers samverkan mot oss.

Detta innebär att i Tomelilla fullmäktige finns tre block, majoriteten (M+S), oppositionen (C+FP+KD+MP+V+SPI+vilde) samt SD. Vi har alltså 5 mandat mot övrigas 36, men vi ska ändå göra allt vad vi kan för att få igenom våra förslag!