Regeringen Reinfeldts politik: | Sverigedemokraterna i Tomelilla

Regeringen Reinfeldts politik:

Tandvård28 januari 2010 beslutade regeringen att tillsätta en utredning för att bland annat återkomma med ett förslag på hur hälso- och sjukvård ska kunna ges till personer som saknar tillstånd att vistas i Sverige, så kallade papperslösa. Utgångspunkten har varit att erbjuda svensk välfärd till personer som håller sig undan verkställandet av avvisningsbeslut och befinner sig illegalt inom Sveriges gränser. I och med överenskommelsen som regeringen gjorde med Miljöpartiet blir förslaget verklighet nu. Den 1 juli 2013 kommer Sverige erbjuda tandvård,  sjukvård och läkemedel på betydligt bättre villkor till personer som bryter mot svensk lagstiftning än för vanliga medborgare.