Oroligt i Tomelilla, SD begär extra kommunstyrelsemöte. | Sverigedemokraterna i Tomelilla

Oroligt i Tomelilla, SD begär extra kommunstyrelsemöte.

Efter helgens skadegörelse begär vi Sverigedemokrater ett extrainsatt Kommunstyrelsemöte, där vi vill att styret berättar vad de tänkt att göra åt alla negativa händelser som hänt i Tomelilla den senaste tiden.

 

PM rörande begäran från Sd om extrainsatt kommunstyrelsemöte i Tomelilla.
Per Gustafsson Gruppledare SD Tomelilla
– Tomelilla har under den senaste tiden skakats av gängbråk och skadegörelse. Vi Sverigedemokrater känner en stor oro över Tomelillabornas trygghet och säkerhet. De som bråkar och förstör i Tomelilla måste jagas och gripas av Polisen. Myndigheterna måste på nytt ta upp kampen och förstärka sina ansträngningar mot våldet och kriminaliteten.
Begäran om extrainsatt kommunstyrelsemöte i Tomelilla
Vi begär att det snarast möjligt sammankallas till ett extrainsatt möte med kommunstyrelsen. Detta med anledning av den senaste tidens skadegörelse och övrigt våld som numera inträffar allt för ofta i Tomelilla. Vi Sverigedemokrater känner en stor oro över Tomelillabornas trygghet och säkerhet.
Vi vill att det ansvariga politiska styret bjuder in polisen och övriga berörda instanser som anses relevanta i sak till att informerar samtliga partier i kommunstyrelsen om vilka insatser man nu avser vidta för att stävja det uppblossade våldet i Tomelilla.
Tomelilla behöver inga tomma ord eller skönmålning, det är dags att agera på riktigt.
Per Gustafsson SD
Tommy Falk SD
Anders Rosengren SD
Tina Malm SD
Med instämmande av Kent Olofsson SD, Paul Lennartsson SD och Birgitta Clarholm SD.

PM Extra insatt KS