M+S vill sänka skolpengen i Tomelilla. En följd av flyktingavtalet. SD röstar emot i kommunstyrelsen. | Sverigedemokraterna i Tomelilla

M+S vill sänka skolpengen i Tomelilla. En följd av flyktingavtalet. SD röstar emot i kommunstyrelsen.

500_sedlarS+M har budgeterat för fel antal elever. Det slår på flera miljoner kronor. Fler elever har tillkommit i Tomelillas skolor än vad man räknat med. Detta beror på att fler flyktingbarn anlänt än kalkylerat. Därför stämmer inte budgeten. Det är kontrollerat med tjänstemän på kommunen, så det är inte något vi hittat på. Då sänker man skolpengen för att rädda budgeten. Skall Tomelillas skolbarn få sänkt skolpeng p.g.a. flyktingavtalet med Migrationsverket?

Det tycker INTE SD!  Hittills i år har Tomelilla tagit emot 26 personer med uppehållstillstånd (s.k. flyktingar)* varav 13 är barn. PLUS 13 st s.k. ensamkommande flyktingbarn!** De tar så klart plats i skolan! Och kostar pengar! Varje barn skall ju ha skolpeng. Efter två år tappar dessutom kommunen ersättningen från Migrationsverket (statliga bidrag) och så får Tomelilla kommun stå helt själva för försörjningen! DÅ blir det riktigt dyrt!

Vi i SD tycker kommunen skall säga upp avtalet med Migrationsverket medans tid är. Tyvärr är vi ensamma om den åsikten i fullmäktige. Men vi tänker driva frågan vidare!

Läs vidare i YA:

Beslut om sänkt skolpeng förvånar

*= Flykting är man om man uppfyller FN:s flyktingkonvention av år 1951. TRE procent (3%) av de som fick uppehållstillstånd år 2011  i Sverige är klassade som flyktingar i Migrationsverkets system.

(Totalt beviljades 93.134 st uppehållstillstånd år 2011 i Sverige, varav 2.870 var enligt FN:s konvention.)

**= Ensamkommande flyktingbarnsom ofta varken är ensamkommande, flykting eller barn. Då nästan alla anländer utan pass är åldern (och identiteten) helt okänd. De kan vara under 18 år, men de kan lika gärna vara vuxna. Varför slänger de då sina pass och id-handlingar? Kanske för att det då blir svårare att avvisa dem.

 

/Håkan Malmgren