Minska på antalet politiker i Tomelilla… | Sverigedemokraterna i Tomelilla

Minska på antalet politiker i Tomelilla…

…har vi begärt i en ny motion som ännu ej är behandlad. Vi är nu 41 st ledamöter i kommunfullmäktige men behöver inte vara fler än 31 st, enligt kommunallagen. Med denna sänkning kan man även sänka antalet ledamöter i nämnder och styrelser med 25% totalt, vilket skulle spara mycket pengar åt kommunen. Vi får se om M+S ställer upp på detta. Förmodligen inte. Vad vi har hört så tänker man bara tillsätta en utredning. Som förstås kostar ytterligare pengar.