Kommunfullmäktige 20/3 | Sverigedemokraterna i Tomelilla

Kommunfullmäktige 20/3

Litet referat från KF från den 20/3.

Under punkten ledamöter för kommunfullmäktige 2018-2022 yrkade vi på att minska ledamöterna från 41 till 35. Moderaterna hade lagt detta förslag i organisation och arvodesgruppen innan, vi hade då framfört 31 ledamöter. Vi var det ända parti som yrkade på en minskning och begärde självklart votering i frågan. Då ajournera moderaterna mötet, men tyvärr vågade de inte stå för sitt ”eget” förslag.

Socialdemokraternas motion ”Österlenhems sociala ansvar” fick vi igenom tack vare att SPI röstade för motionen och MP avstod. Kortfattat handlade motionen om att Österlenhem i nuläget hyr ut till de som har etableringsersättning men inte till de som har försörjningsstöd. När vi fick igenom att även de med försörjningsstöd ska kunna hyra så utbröt en större applåd från oss i oppositionen, vilket fick vår ordförande att banka hårt med klubban och förklara att detta inte är ett dagis.

Gruppledare

Per Gustafsson