Insändare svar till Jan-Erik Andersson 4/3 YA | Sverigedemokraterna i Tomelilla

Insändare svar till Jan-Erik Andersson 4/3 YA

Tacka nationalstaten och vårt ”jävlar-anamma”

Jan-Erik Andersson (S), jag brukar läsa dina insändare. I det stora hela brukar jag dra lite på smilgroparna och bläddra vidare. Nu efter en hop insändare inser jag att det inte är satir, utan att du menar allvar. Uppenbarligen är du inte är ett uns insatt i Sd-politiken.

Politik

Det är tack vare nationalstaten, och ett jävlar anamma som har gjort att Sverige är där vi är, hårt arbetande generationer som lagt grunden till vår välfärd, och ett uttåg ur fattigdom. Detta jävlar anamma, tillsammans med en politik som var tidsenlig, men någonstans svängde vägen.

Dessa människor som arbetat upp landet, dem ser ni inte längre. Det är bara en kostsam belastning för er, siffror.

Du oroar dig för stängda gränser. Även om vi är för en restriktiv invandring så är det trots allt Socialdemokraterna som släppte in vind för våg, för att sedan inse sitt misstag, och stänga gränserna.

En del av dem som tagit sig genom säkert land efter säkert land är ekonomiska migranter, utan någon form av identifikation, som uppenbart ljugit sig in. En del av dem, ska vi vara riktigt oroliga för. Detta, i kombination av en inkompetent rikspolischef, kan vi ju sia resultaten utav.

Det måste finnas en vilja att integrera sig i samhället. Vi har vår samhällsuppbyggnad, lagar, levnadssätt, tro det eller ej, en kultur (även om Mona Sahlin tycker den är töntig), kan man inte acceptera detta har man hamnat fel. Det måste finnas en vilja att bli en del av det svenska samhället.

Det handlar inte om etnicitet, det handlar om moral.

Varför denna rädsla att vara självförsörjande? Sveriges självförsörjning av mat, sjunker mest i världen, som beredskapsansvarig på LMV gått ut och varnat för 2014. Enligt Therese Frisell (LMV) är den noll 2015.

I en tid där vi lever i en osäkerhet på grund av både interna och externa hot borde väl detta vara en av våra prioriteter? Varför ska allt importeras, när vi har resurser inom gränserna? Vi har ett land fullt av skogsbrukare och bönder mm som kämpar för att få det att gå runt.

Där står vi också på var sin sida. Ni dödar landsbygden, vi vill få den att leva.

Ni försöker hela tiden hitta syndabockar att skylla era misslyckanden på, men jag har en tro på mina medmänniskor, på de ni kallar olika invektiv.

Vi lever i den värld som ni säger inte finns.