Informationsmöte ang. skadegörelsen i Tomelilla | Sverigedemokraterna i Tomelilla

Informationsmöte ang. skadegörelsen i Tomelilla

I dag var det så dags med informationsmötet om den omfattande skadegörelsen i Tomelilla, där gruppledarna för samtliga partier blivit inbjudna. Vi Sverigedemokrater hade gått ut tidigare med ett pressmeddelande att vi ville ha ett extrainsatt kommunstyrelsemöte, men det tyckte inte minoritetsstytret. Men de blev tvingade att agera tack vare Sverigedemokraterna, och gjorde det minsta som krävdes. Tyvärr blev det ett rent informationsmöte där polisen berättade vad de hade gjort för åtgärder och minoritetsstyret berättade vad kommun har gjort. Vi Sverigedemokrater hade sett att kommunen tog fram en skrivelse att skicka uppåt i systemet antingen inom polisen eller till regeringen.

Polisen gör vad de kan med de begränsade resurser de har att tillgå, de hade en ganska klar bild om vems som gjort vad. Totalt var det 25 skadegörelseanmälningar under juni månad. Problemet de hade var att få folk att ställa upp att vittna i en rättegång. Polisen har blivit tilldelad extra resurser för att hålla vandalerna i schack, men med de begränsade resurser som finns att tillgå räcker det inte långt.

Kommunen kör löpande med vaktbolag som kostar kommuninvånarna ca 10 000 kr per dag. Kommunen tryckte på mot polischefen i Skåne med begränsat resultat. Socialen och kommunen jobbar med de utpekade vandalerna. Det kommer att anställas två fältassistenter inom kort.

Det blev en viss diskussion inom minoritetsstyret vad som kunde eventuellt avhjälpa vandalismen. Eftersom det var ett rent informationsmöte satt oppositionspartierna ganska så tysta i dessa diskussioner.

En lite rolig situation uppstod när polisen och vår säkerhetssammordnare kommenterade Dan Eliasson tilldelning av ett internationellt ledarskapspris i går. Då vissa började tycka att det var bra, samtidigt som  polisen såg det som ett stort skämt. Vi Sverigedemokrater håller med våra kommunpoliser.

Vi Sverigedemokrater konstaterar, hade landet och kommunen drivits av en Sverigedemokratisk politik hade vi haft en betydligt bättre situation än den vi har i dag i Tomelilla kommun.