En lyckad marknad i Tomelilla är nu slut. | Sverigedemokraterna i Tomelilla

En lyckad marknad i Tomelilla är nu slut.

20130718081

Flera tusen flygblad delades ut under denna enda dag! Det var fint att se att så många Tomelilla-bor gick runt med våra SD-kassar! Många medlemmar ställde upp och det tackar vi för! Flera nya medlemmar fick vi, men det som framför allt var bra, var att så många människor lovade att rösta på oss i kommande val! Det var det bästa av allt! Det känns som att vi kommer att dubbla våra siffror från förra valet. Men det är ju inte så konstigt med en kommun som leds av ett block bestående av M + S. Hur ideologiskt lika är de två partierna? Klart det bara blir kattskit av det hela.